СТУДЕНТСКИ СТАЖ

неделя 22 януари 2006 - 11:39:38
Уважаеми колеги,
Във връзка с провеждането на ПРЕДДИПЛОМНИЯТ СТАЖ на студентите-фармацевти за учебната 2006 година Съюза на Фармацевтите в България може да предложи аптеки желаещи да приемат и обучават стажанти.Продължителноста на стажа е 6 месеца и започва от март месец.

Всяка аптека която отговаря на долните критерии може да кандидатства за обучение на стажант:
1. Управителя на аптеката е легитимен член на СФБ /заведен е в регистъра на съответното РФК и е платил чл.внос /
2. Аптеката има действаща лицензия от МЗ / изпратете № на лиценза /
3. Има действащ лиценз за работа с наркотични вещества / изпратете № на лиценза /
4. Има договор с РЗОК / изпратете № на договора/
5. Препоръчително е да изпълнява и екстемпорални предписания
6. Може да осигури условия и база за провеждане на преддипломния стаж
7. Да осигури маг.фарм. който пряко да отговаря за стажанта/стажантите
8. С попълването на данните си аптеката дава съгласието си да приеме за 6 месечен стаж един или повече стажанта

Аптеките кандидатстващи по тази програма ще бъдат оформени в списък по градове и изложени във Фармацевтичен Факултет гр.София на 06.02.2006 год.. Студентите по фармация сами ще избират в коя аптека искат да проведат своя стаж.Възможно е в някои аптеки да не се запише стажант.