ПРОТОКОЛ-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА БФС

понеделник 19 февруари 2007 - 23:47:29
ПРОТОКОЛ-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ
ПРОВЕДЕН НА 10.02.2007 г.
В изпълнение на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ) на 10.02.2007 г., в зала 2 на НДК бе проведен Учредителния (първи) конгрес на Българския фармацевтичен съюз.
Конгресът бе председателстван от упълномощено от министъра на здравеопазването лице - д-р Емил Райнов - заместник-министър на здравеопазването.
Конгресът протече при следния дневен ред:

1.Приемане на Устав на Българския фармацевтичен съюз;
2.Избор на органи на Българския фармацевтичен съюз.

По т. 1 от дневния ред Конгресът на основание чл. 8, т. 1 във връзка с чл. 9, ал. 1 и 2 от ЗСОМФ прие Устава на БФС (Приложение към настоящия протокол).
По т. 2 от дневния ред Конгресът на основание чл. 8, т. 3 във връзка с чл. 9, ал. 1 и 2 от ЗСОМФ избра следните органи:

1. Председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз:
маг.фарм. Мирослав Ненчев

2. Заместник-предеедатели на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, както следва:
маг.фарм. Сава Огнянов
маг.фарм. Руен Иванов

3. Главен секретар на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз;
маг.фарм. Габриела Вутева

4. Членове на Управителния съвет:
4.1 маг.фарм. Владимир Джераси;
4.2 маг.фарм. Аделина Любенова;
4.3 маг.фарм. Галя Тонкова;
4.4 маг.фарм. Велизара Ханджиева;
4.5 маг.фарм. София Захариева;
4.6 маг.фарм. Татяна Христова;
4.7 маг.фарм. Илия Чорбаджийски;
4.8 маг.фарм. Мариана Чешитева;
4.9 маг.фарм. Любима Бургазлиева;
4.10 маг.фарм. Тодор Найденов;
4.11 маг.фарм. Анелия Вълчева

5. Контролна комисия:
Председател: маг. фарм. Ива Томова Членове:
5.1 маг.фарм. Златка Терзиева;
5.2 маг.фарм. Стефка Алексиева;
5.3 маг.фарм. Виолета Геновска;
5.4 маг.фарм. Красимир Гечев

6. Комисия по етика:
Председател: маг. фарм. Огнян Медаров Членове:
6.1 маг.фарм. Юлиян Кунторов;
6.2 маг.фарм. Олга Кондратиева;
6.3 маг.фарм. Цветослава Костадинова;
6.4 маг.фарм. Диана Томова;
6.5 маг.фарм. Димитър Манолов;
6.6 маг.фарм. Ана Тодорова

7. Комисия по качество:
Председател: маг. фарм. Асена Стоименова Членове:
7.1 маг.фарм. Димитър Димитров;
7.2 маг.фарм. Доц. Генка Петрова;
7.3 маг.фарм. Георги Драганов;
7.4 маг.фарм. Илия Николов;
7.5 маг.фарм. Живка Михова;
7.6 маг.фарм. Зорница Иванова

Председателстващ Учредителния конгрес:
д-р Емил Райнов [подпис]

Секретар на Учредителния конгрес
Доц. Илко Гетов [подпис]

-- БФС (Мирослав Ненчев)

[msg=eclub]protocol.pdf[/msg]