Нова организация на фармацевтите погва нелегалните

вторник 12 декември 2006 - 11:44:01


Нова организация на фармацевтите погва нелегалните

Нова организация на фармацевтите погва нелегалните аптеки в курортите
Първото общо събрание на магистър-фармацевтите от Регионалната фармацевтична колегия във Варна се проведе в събота в РИОКОЗ. Приет бе устав, избрани бяха ръководни органи на организацията - Управителен съвет, Контролна комисия и Комисия по етика и качество. С пряко гласуване на присъстващите 218 души бе избран председател и членове на комисиите. Новият шеф на съсловната организация е Маргарита Филипова, след като досега заемалият поста Стефан Стефанов си направи отвод. С гласуване бяха избрани и 28 делегати за Учредителния конгрес, който ще се проведе под председателството на здравния министър до 15 февруари.
Инициатор на събранието е Районният център по здравеопазване (РЦЗ), каза директорът на центъра д-р Веселин Балкански, провеждането му е съобразено с изискванията на нормативната база.
В списъка на РЦЗ във Варна и областта са включени 284 магистър-фармацевти, но упражняващите тази професия са повече, тъй като не всички практикуват в аптечната мрежа. С официалното утвърждаване на съсловната организация членството в нея става задължително на принципа по месторабота.
Първото решение на общото събрание бе контролните органи на новата организация на фармацевтите във Варна да сложат край на нелегалните аптеки в курортните комплекси. Това ще бъде основата в дейността на Комисията по етика и качество, която има правомощия да наказва нарушителите с лишаване от право да упражняват професията си за срок от 3 месеца до 3 години.
Новата съсловна организация ще се нарича вече Регионална фармацевтична колегия - Варна, на Българския фармацевтичен съюз. Контролната комисия се оглавява от Мергюл Шабан, магистър-фармацевт в складове за търговия на едро "Стинг". Комисията по етика и качество е с 9-членен състав, председател е Красимир Калчев, магистър-фармацевт в Девня. Тази структура е третата по значимост институция, която ще контролира дейността на фармацевтите. Досега контролни функции върху аптеките се осъществяват от Изпълнителната агенция по лекарствата и Регионалния център по здравеопазване.
Специалисти от бранша предложиха да се гласува отделен закон само за аптеките от системата на търговията на дребно, защото в досегашните нормативи се смесват различни инстанции и норми, което затруднява практическата дейност на фармацевтите. До провеждането на учредителния конгрес на новата структура на национално ниво във Варна продължава да съществува старият Управителен съвет, който може да бъде разпуснат от друго общо събрание.

[Публикувано от Ivelina]