29.03.2014 г. /събота/ Обучителен модул, организиран съвместно между БФС и ФФ на МУ-София

неделя 16 март 2014 - 17:52:07
Обучителни модули, организирани съвместно между БФС и ФФ на МУ-София

Място на провеждане:
гр. София, ул. „Дунав“ № 2, сградата на ФФ на МУ-София, аудитория 1

29.03.2014 г. /събота/ - Начален час: 10:00 ч, Кредитни точки 6

1.Условия за достъп до фармацевтична грижа в аптеката. Взаимодейстдвие
пациент/фармацевт – Проф. В.Петкова - продължителност 45 мин
2. Как да окажем първа помощ на нуждаещ се в аптеката. – доц. И. Николова - продължителност 45 мин
3. Сезонни алергии и често използвани терапии. - доц. И. Николова - продължителност 45 мин

Записването ще бъде прекратено в 11:00 часа на 28.03.2014 г. или при запълване на местата !

Записване за продължаващо обучение на магистър-фармацевти на 29.03.2014 г. /събота/ Обучителен модул, организиран съвместно между БФС и ФФ на МУ-София
Натисни върху текста


Инфромацията е предоставена от БФС.

С уважение
Венелин Сапунаров магистър фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична