Конгрес на Български фармацевтичен съюз

сряда 29 май 2013 - 13:46:17
Уважаеми колеги,
на 24 май 2013 г. във вестник "Стандарт" на страница 14 е била публикувана поканата с дневния ред за 4-ти /четвърти/ редовен отчетно изборен-конгрес на Български фармацевтичен съюз.
Прилагам сканираната обява. Тя е публикувана и на сайта на Български фармацевтичен съюз.
Делегатите на Регионална фармацевтична колегия София-столична ще бъдат индивидуално запознавани с информация от УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

С Уважение
Венелин Сапунаров магистър-фармацевт
председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-столична