ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

понеделник 06 ноември 2006 - 20:43:57


ОТНОСНО: Рекламиране на добавки към храната (Простенал “Walmark”, хранителните добавки от серията “Артростоп”, производство на фирма Walmark, Венолекс, производство на фирма “Адванс фарма” ООД и редица др.)

Уважаеми господа,
Във връзка със зачестили сигнали за рекламиране на различни хранителни добавки, Ви обръшаме внимание, че за да бъде разрешен за употреба даден продукт като “добавка към храната”, той не може да претендира за каквито и да е терапевтични свойства. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 47/28.12.2004 за изискванията към добавките към храните, “етикетът, представянето и рекламата не трябва да приписва на добавките към храните свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека, нито да се позовава на такива свойства.” По своето съдържание, въпросните материали внушават точно обратното, като създават у населението убеждението, че употребата на тези продукти може да предотврати появата на различни болестни състояния, както и да послужи за тяхното успешно лечение, което от своя страна е присъщо единствено на лекарствените продукти, разрешавани за употреба по силата на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.