АКТАВИС предприе законови действия срещу Хигия ЕАД

петък 06 август 2010 - 08:34:52
АКТАВИС уведомява всички свои клиенти и партньори за следното: през
месец март 2010г. Хигия ЕАД престана да бъде част от групата АКТАВИС.
Във връзка с продажбата на дружеството бяха сключени серия от договори
и споразумения. В последствие, с разрешение на Комисията за защита на
конкуренцията, Хигия ЕАД беше придобито от контролирано от Веселин
Марешки дружество.
За съжаление, след придобиване на контрола върху дружеството от
Веселин Марешки, Хигия ЕАД спря да плаща свои задължения в особено
големи размери (включително и по извършени доставки) към дружества от
групата АКТАВИС.
За да защитят своите интереси, дружествата от групата АКТАВИС
предприеха и ще продължат да осъществяват определени действия в
съответствие със закона .
Независимо от развитието на отношенията с контролираните от Веселин
Марешки дружества, ние ще продължим да правим необходимото за
нормалните доставки на продукти на групата АКТАВИС.