Извършени проверки в аптечната мрежа на страната

понеделник 06 април 2009 - 00:44:18
bda.bg
01 Април 2009

Извършени проверки в аптечната мрежа на странатаИзпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ извърши проверки в лекарствоснабдителната мрежа в гр. Ихтиман и гр. Ботевград на 23.03.2009г. и 24.03.2009г. Бяха проверени склад за търговия на едро с лекарствени продукти, аптеки и дрогерии. Инспекторите на ИАЛ установиха редица нарушения на нормативната уредба. В аптеките се отпускат лекарствени продукти с режим на отпускане “по лекарско предписание” без да бъде поискана рецепта, както от фармацевти така и от пом.фармацевти. Извършва се продажба на лекарствени продукти от лица без фармацевтично образование.
Инспекторите установиха в аптека с разр.№4145-НА/16.03.2001г. на адрес гр. Ботевград, ул.”Цар Освободител” №18, бл. Космос съхранение на неразрешени за употреба в Р България лекарствени продукти “с висока степен на риск” от приложение №3 на ЗКНВП, с опаковка и листовка на официалния език на Македония. Инспекторите констатираха: съхранение в приемното помещение на аптеките, на лекарствени продукти с висока степен на риска от приложение №3 на ЗКНВП; съхранение в приемното помещение на аптеките на лекарствени продукти, посочени в приложение №9 на Наредба №28 на МЗ, изискващи съхранение в отделен шкаф със секретно заключване; съхранение в приемното помещение на аптеките в общия ред, на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност. Не се спазват изискванията за съхранение на термолабилни лекарствени продукти. В дрогериите се съхраняват и продават лекарствени продукти с режим на отпускане “по лекарско предписание”. За констатираните нарушения ИАЛ ще наложи съответните административни наказания по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.