Писмо от PGEU

вторник 24 февруари 2009 - 22:25:31
до:

• Народно събрание,
На вниманието на г-н Георги Пирински, Председател на Народно събрание;

• Народно събрание,
На вниманието на Комисия по здравеопазването;

• Министерски съвет
На вниманието на г-н Сергей Станишев, Министър председател;

• Президенство
На вниманието на г-н Георги Първанов, Президент
Брюксел, 18 февруари 2009 г.


Уважаеми г-н……………………..,

Обръщам се към Вас от името на Фармацевтичната група към Европейския съюз (PGEU), европейската асоциация, представляваща фармацевтите от общността. Членове на PGEU са национални асоциации и професионални органи на фармацевтите от общността в 30 европейски държави. PGEU представлява над 350.000 фармацевти от общността.

В контекста на текущите обсъждания в България относно промените в закона от август 2008 г., бих желал да изразя от името на Изпълнителния комитет на PGEU няколко опасения от ефекта върху здравната система, който биха оказали такива промени.

По-конкретно, бихме желали да обърнем Вашето внимание към предложението за изменение на настоящия закон и премахване на съществуващата граница от 4 аптеки, които могат да бъдат притежавани от един собственик.

България вече взе решение да разреши собственост на лица без фармацевтично образование миналата година. Границата от 4 аптеки, които могат да бъдат притежавани от един собственик беше включена в този закон и е модел, който вече съществува в държави като Германия, Португалия и Италия, с цел ограничаване на присъствието на големи международни вериги на пазара и запазване на възможността за присъствие на малки фирми на пазара.

Европейският съд ще се произнесе по въпроса за собствеността на аптеките тази година , но генералния адвокат на Съда, г-н Yves Bot – в своето становище, изразено на 16 декември 2008 г. – вече заявява, че „качеството на дейността по разпространение на лекарства е тясно свързано с независимостта, която един фармацевт трябва да гарантира при упражняване на неговата/нейната мисия”. Освен това той подчертава, че италианският [и германският] закон „желае да защити независимостта на аптеките като направи стопанската им структура независима от външни влияния, които могат да дойдат от производители и търговци на едро. По-конкретно, тези закони се опитват да разрешат конфликта на интереси, който може да възникне в случай на вертикално интегриране […]”

От това следва, че старши правен служител в Европейския съд признава ролята на принципа за независимост във фармацевтичния сектор, принцип, който може да бъде силно застрашен ако границата от 4 аптеки бъде премахната.

С пълно разбиране за Вашите многобройни отговорности и властта, която представлявате на национално и европейско ниво, учтиво Ви моля да обмислите въпроса, повдигнат по-горе и да включите в дебатите, които провеждате важната роля на фармацевтичните услуги за гражданите.

PGEU е готова да предостави цялата информация и разясненията, които счетете за необходими и ще бъдем удовлетворени да предложим съдействието, от което може да се нуждаете във връзка с въпроса.

С уважение,


John Chave
Генерален секретар на ФГЕС