PharmAssist

сряда 22 октомври 2008 - 08:56:38

PharmAssist 2008 - програма за продължаващо обучение на магистър-фармацевти, организирана от GlaxoSmithKline Consumer Healthcare и Фармацевтичен факултет при МУ-София


Уважаеми колеги,
през май месец 2008 г. ви изпратих е-майл с цялата информация за програмата PharmAssist до края на 2008 г., която ни предоставиха колегите от GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. По ваша молба отново изпращам информация за оставащите лекци.


Дати:

Всички лекции ще бъдат проведени в сградата на Фармацевтичен факултет при МУ-София от 19:00 часа

23.10.2008
«Артериална хипертония» - доц. Данчев
«Фармакоикономическа оценка на антихипертензивната терапия» -
проф. Петрова

27.11.2008
«Съвременни цитостатици от растителен произход» - проф. Николов
«Фармакоепидемиология на противотуморните лекарствени средства» - доц. Гетов

Всички лекции от продължаващо обучение на магистър-фармацевти “PharmAssist” са кредитирани от Българския Фармацевтичен Съюз със 7 точки.

Всеки фармацевт може да присъства свободно на лекциите.Тези които желаят да придобият 7 точки се вписват и внасят 14 лв. при представителите на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична.
От 18.30 ще започне вписването за точки и ще се приема членски внос.
След лекциите ще можете да дискутирате ваши проблеми с представители на Управителния Съвет на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична.

ПОКАНА

С уважение
Венелин Сапунаров маг.фарм.
Председател на УС на РФК София-столична