Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България

вторник 27 юни 2006 - 23:04:44
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) прие Етичен кодекс на Научноизследователската фармацевтична индустрия в България.
Настоящият кодекс е приет от членовете на АНФПБ на 20.04.2006 г., влиза в сила от 15.06.2006 г. и се прилага за нарушения, извършени след влизането му в сила.
Компании, които не членуват в АНФПБ могат да приемат настоящия кодекс, като за тях кодекса влиза в сила от датата на подписването му от съответната компания и се прилага за нарушения, извършени след тази дата.

Препоръчвам на всеки фармацевт, независимо от това в каква област работи, да отдели малко време и да се запознае с настоящия Етичен кодекс.

Оригиналния документ можете да свалите от тук: ARPharM Ethical Coda May 2006.doc
или да прочетете директно от нашия сайт тук: Етичен кодекс на АНФПБ

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България /ARPharM/ е създадена през 1996 г. в гр. София като сдружение с нестопанска цел. Членове на ARPharM са 23 чуждестранни производители на лекарства, които инвестират в развитието на фармацевтичната индустрия. Основен приоритет на Асоциацията е да допринася за защита и осигуряване на човешкото здраве и човешкия живот, като съдейства за доставката на качествени медицински продукти за профилактика, диагностика и лечение на болестите. За постигането на тази цел Асоциацията защитава и работи за добрата репутация на фармацевтичната индустрия; прави достояние приносът и в развитието на фармацията; насърчава всяко сътрудничество, водещо до подобряване на здравето и благосъстоянието на българските граждани; подкрепя съответните правителствени институции и организации в това отношение; поддържа и развива дейности, свързани с фармацевтичното и медицинското изследване в България, с оглед приемане на международните стандарти. Работи като самоуправляваща се организация, която се стреми да осигури честна конкуренция сред нейните членове при спазване на принципите на професионална етиката, индустриалната и интелектуална собственост, спазването на нормите, правилата и стандартите при производство на медицински продукти и да допринася за развитието на съвременна законова и нормативна база в България.

ARPharM се стреми да създаде официален механизъм за непрекъснато взаимодействие между Асоциацията и съответните институции в България. Действа като официален канал за комуникация между членовете си и обществото по всички въпроси свързани с тяхната дейност, като за тази цел използва средствата за обществена информация. Изгражда активни връзки с националната, европейската и световна организации, които имат подобни цели, за обмяна на информация и опит.

На 30.11 2001 г. на заседание на борда на директорите на EFPIA Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България бе приета за асоцииран член на европейската федерация. ARPharM е сред първите подобни асоциации от Централна и Източна Европа, поканени за асоциирано членство в Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). Във Федерацията членуват 18 национални асоциации на фармацевтичната индустрия като пълноправни членове и 6 национални асоциации като асоциирани членове, както и 45 фармацевтични производители, чийто приоритет е проучване, разработване и производство в Европа на медицински продукти за хуманната медицина.

Вече седем години Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) обединява изследователски ориентирани производители на лекарства от цял свят, представени в Република България.

Основен приоритет на ARPharM е чрез осигуряване на достъп до нови, както и до вече утвърдени качествени, ефективни и безопасни лекарства, произведени по най-високите международни стандарти, да допринася за опазване и защита на човешкото здраве и за осигуряване на по-добро качество на живот на всеки български гражданин.

Повече за ARPharM можете да научите от интернет сайта на асоциацията: http://www.arpharm.org

[Публикувано от Ц.Стоянова]