България не е задължена от ЕС да отмени принципа „един фармацевт – една аптека”

понеделник 23 юни 2008 - 19:19:24
Няма правно основание да се твърди, че промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се правят, за да се избегне налагането на санкции от Съда на европейските общности.

На България няма да бъдат наложени санкции от страна на ЕС ако запази принципа „един фармацевт – една аптека”, показва юридическо становище, изготвено по поръчка на Българския фармацевтичен съюз. Целта е да се изясни ситуацията около етичния модел на собственост на аптеките и да се спрат спекулациите с евентуални санкции срещу страната ни. БФС припомня, че именно с тази теза бяха аргументирани приетите на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които отменят принципа „един фармацевт – една аптека” и дават възможност на всеки да открива и притежава аптека.
Процедурата за започване на дело в Съда на европейските общности по искане на Европейската комисия е следната (по силата на Договора за европейската общност):
(1) Европейската комисия отправя искане до съответната държава за изпращане на становище по въпроса. То трябва да се представи в рамките на два месеца.
(2) След това, в рамките на няколко месеца, Комисията издава своето мотивирано становище дали има неизпълнение на европейското законодателство и дава срок на държавата да промени съответния закон.
(3) Едва след изтичането на този срок Комисията може да сезира Съда на европейските общности.
(4) При образуване на дело в Съда на европейските общности всяка държава има възможност да защити националното си законодателство.

България в момента е на първия етап т.е. Европейската комисия е поискала становище относно принципа „един фармацевт – една аптека”. Към страната ни дори няма отправено искане за промяна на законодателството. На същия етап вече две години са Австрия и Испания, където в момента е действащ модела „един фармацевт – една аптека”. През юни 2006 г. Европейската комисия е поискала от тях становища по въпроса и вече повече от две години никоя от тези държави не е променила законодателството си. Срещу тях няма и заведени дела в Съда на европейските общности.

Основната причина за това е, че в Европейския съюз тече дебат относно етичния модел на собственост на аптеките и затова Европейската комисия изчаква достигането до някакво конкретно решение. В момента принципът „един фармацевт – една аптека” действа в голяма част от европейските страни като Германия, Франция, Австрия, Испания, Италия, Гърция, Португалия, Финландия и др. От всички тях обаче в Европейския съд има заведено дело само срещу Италия. Няма заведени дела срещу други държави освен Италия, каквато масова заблуда се разпространява в България от собствениците на вериги от аптеки. Нещо повече – на страната на Италия, в защита на етичния модел, са се присъединили още 5 държави. Това са Испания, Австрия, Франция, Гърция и Естония.

В тази ситуация, преди да предприеме каквито и да било стъпки срещу държави с действащ етичен модел Европейската комисия ще изчака решението по делото срещу Италия. То не е предопределено, както различни лобистки кръгове се опитват да внушат на обществото. Последните решения на съда по сходни казуси показват, че има голяма вероятност етичния модел да бъде запазен. Това обяснява защо собствениците на вериги от аптеки в България настояват за толкова прибързана отмяна на принципа „един фармацевт – една аптека”, още преди да е взето решението на Съда на европейските общности.23.06.2008
гр. София

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ