вторник 02 февруари 2021 - 11:03:11
Голяма част от фармацевтичните факултети все още не предлагат цифрово здравно образование или обучение, сочат резултатите от ново проучване на Международната федерация по фармация (МФФ/FIP), публикувано на 27 януари. Резултатите са представени в новия доклад на FIP за дигитално здраве във фармацевтичното образование и развитието на цифрова фармацевтична работна сила.

В проучването са участвали 1060 фармацевтични факултети, преподаватели, студенти и практикуващи от 91 държави. Изследването преглежда готовността на фармацевтичното образование по отношение на цифровото здраве и установява пропуски в знанията и уменията на фармацевтите. Проучването също така посочва, че много практикуващи не са запознати с нововъзникващите цифрови здравни технологии като блокчейн, ботове, дигитални лекарства и изкуствен интелект и само малка част от респондентите са получили непрекъснато/продължаващо образование в областта на цифровото здраве.

„Цифровото здраве може да бъде ключът към много незадоволени нужди в здравните услуги. За да се използва пълният потенциал на дигиталното здравеопазване са необходими способни и дигитално обезпечени фармацевти“, казва проф. Aukje Mantel-Teeuwisse, председател на работната група, изготвила доклада.

Тя добавя, че „Фармацевтичното образование е в основата на ускоряването на въвеждането на цифрови здравни технологии при фармацевтичните грижи чрез обучение на настоящите и бъдещи фармацевти“. Училищата и факултетите обаче съобщават за липса на експерти и ресурси, необходими за дигитално здравно образование.

Докладът описва инициативи за дигитално здравно образование от фармацевтични факултети от цял ​​свят и очертава пътища за напредък.

Публикувано от Албена Митева

неделя 03 февруари 2019 - 01:11:51
Специално за работещите в аптеките магистър-фармацевти темата за верификацията на лекарствата е била включена под формата на лекционен материал и интерактивни семинари в научната програма на Българските фармацевтични дни през 2017г. и 2018г., като форма на продължаващо обучение в съответствие със Закона за Здравето. Разработени са и специални модули за дистанционно обучение на магистър-фармацевтите, където е застъпена основната тема за въвеждането на системата за верификация на лекарствените продукти. Подготовката на фармацевтите и на аптеките за процеса на верификация е била и основна тема на годишните информационни срещи на Българския фармацевтичен съюз през 2017 и 2018г.

Отговор на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на н.п. г-жа Анелия Клисарова, н.п. г-н Георги Йорданов и н.п. г-н Илиян Тимчев

01 Февруари 2019

Относно: Системата за верификация на лекарствените продукти

УВАЖАЕМА ГСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ.КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ


Директива 2011/62/ЕС относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка е публикувана в официалния вестник на Европейския съюз на 1 юли 2011г. и е транспонирана в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с промените в него от 21.12.2012г., тоест преди повече от шест години.

Делегираният регламент (ЕС) 2016/161 влизащ в сила от 9 февруари тази година ще се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС. Той изисква наличие на работещи национални системи за верификация, като част от единната Европейска система, както и готовност на участниците във веригата на лекарствоснабдяването за свързване със системата и проверка и дезактивиране на лекарствените продукти с нанесени показатели за безопасност.

Към момента на влизане в сила на Директивата в Белгия, Гърция и Италия вече са били въведени национални системи за проверка автентичността на лекарствените продукти и за идентифициране на отделните опаковки, поради което на тези три държави-членки е предоставен допълнителен преходен период за приспособяване и хармонизация на националните системи към европейската.

Процесът по реализация на системата за верификация в нашата страна се осъществява от Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ (БОВЛ), сдружение чиито учредители са петте организации участници в системата на лекарстворазпространението - Асоциация на научно-изследователските фармацевтични производители в България (ARPharma), Българската генерична фармацевтична организация (BGParmaA), Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ), Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) и Българския фармацевтичен съюз (БФС).

От своето учредяване преди близо три години БОВЛ е участвал с презентации в редица семинари и обучения с представители на всички заинтересовани страни в сектора (производители на лекарствени продукти, притежатели на разрешения за употреба, представители на търговци на едро с лекарствени продукти и паралелни вносители на лекарствени продукти, магистър – фармацевти работещи в аптеки).

От 18.04.2018г. Българската система за верификация на лекарствата е свързана с производствената среда на Европейския хъб за верификация, като след тази дата до всички регистрирани търговци на едро и дребно с лекарствени продукти е изпратено писмо за възможностите за свързване със системата и подробни инструкции за осъществяване на това свързване. Такава информация е достъпна и на сайта на БОВЛ.

Специално за работещите в аптеките магистър-фармацевти темата за верификацията на лекарствата е била включена под формата на лекционен материал и интерактивни семинари в научната програма на Българските фармацевтични дни през 2017г. и 2018г., като форма на продължаващо обучение в съответствие със Закона за Здравето. Разработени са и специални модули за дистанционно обучение на магистър-фармацевтите, където е застъпена основната тема за въвеждането на системата за верификация на лекарствените продукти. Подготовката на фармацевтите и на аптеките за процеса на верификация е била и основна тема на годишните информационни срещи на Българския фармацевтичен съюз през 2017 и 2018г.

Към днешна дата свързаност с националната система за верификация са реализирали над 1500 крайни потребители, от които 1350 аптеки от открит тип и 96 болнични аптеки. По този показател свързването на българските потребители отговаря на средните за останалите европейски страни. В Българската система за верификация до момента са качени около 10 милиона серилизирани опаковки /опаковки с нанесени на опаковките показатели за безопасност/. През преходния период след 9 февруари ще продължи включването на нови потребители /аптеки, като в обръщение ще има както сериализирани така и несериализирани лекарствени продукти, поради което е възможно при някой от потребителите да се прояват технически затруднения. В тази връзка за да не се затруднява работата на аптеките и достъпа на пациентите до лекарствени продукти техническите грешки няма да бъдат причина за спиране на отпускането на предписаните лекарствени продукти.


-линк-

.
вторник 10 април 2018 - 19:39:36
Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Есето на Александра Зонкова е едно от четирите избрани в конкурса "Защо искам да живея на село", организиран от "Икономедиа". Зонкова е сред тримата класирани на първо място участници и получава награда от 500 лв. Заглавието е на редакцията.

Намалих скоростта – идваше най-острият завой по пътя. От години знам, че тук се кара с не повече от 30 км/ч. Така правеше татко, докато ме караше на път за село. Но тогава не спирахме, защото аз бързах и нямах търпение да се заровя в сламата в плевнята на леля и да си поиграя с кучето на двора. И въпреки че за възрастните хора времето е по-ценно и винаги трябва да бързат, аз спрях. Слязох от колата и се огледах. Родопите са така мистични и величествени! И ето още една прилика с детските години – пак ми стана лошо по завоите. Само това не им харесвах на безгрижните лета горе в Балкана – пътуването! Години по-късно пак вдишах от чистия планински въздух на почти 1000 метра надморска височина. И замайването ми мина за секунди.

Не знам колко време съм стояла на завоя, но рязко се сетих, че баба Пенка ме беше помолила за лекарства за високото й кръвно налягане. Защо се бавех? Обещах й, че до обед ще й ги занеса.

Аз съм едно вече пораснало момиче, почти на 30 години което избра да промени живота си и да се върне в селото, в което беше израснало. Не толкова далече от големия град – Пловдив е едва на 60 километра, но далече от шумния и забързан живот там. Горе в Балкана, близо до Свято място и най-вече близо до вътрешния мир на душата ми.

Така преди година аз се преместих от столицата в родното село на дядо ми. Създадох и свой малък бизнес – направих малка аптека в центъра, близо до църквата. Досега в това населено място никога не е имало аптека от създаването му през 1903 г. Помня как преди години възрастните хора се молиха на доставчика на хляб, за да им донесе от най-близкия град лекарства.

Когато бях дете, в селото живееха над 300 души. Най-прекрасните спомени са свързани с големите събирания по църковните празници. Тогава се усещаше истинският живот, наситен със смях, религиозни ритуали и родопски хора под звуците на каба гайда Сега тук живеят не повече от 50 постоянни жители. Селото отново се оживява през летните месеци, защото добре се развива така нареченият селски туризъм. Няколко хотела и къщи за гости посрещат любителите на планината и хубавата родопска кухня.

Да, те също са мои клиенти, но не за тях направих тази аптека. Тя е основно за всички баби и дядовци от любимото ми село, които няма как да си набавят медикаменти по друг начин.

Работила съм и в други аптеки – там всичко е по-динамично и по-натоварващо. Голям град, постоянно забързани хора и липса на желание за комуникация. Това ме потискаше и изморяваше. Въпреки това решението ми да се откъсна от вече установения си живот в големия град и да опитам нещо толкова нестандартно беше трудно. Още по-трудно беше да се справя с редицата административни трудности в желанието си да отворя аптека в малко село, което дори вече няма кмет, а е просто с кметски наместник. Но все пак най-трудно беше да убедя близките и приятелите си защо всъщност искам да го направя. Повечето и до ден днешен не ми вярват и смятат, че моят "каприз" скоро ще отмине и ще се върна в голямата верига аптеки, в която работих. Но пък за толкова време тази мисъл не ми е минавала през ума. Многократно съм се питала защо. И всеки път се сещам за благодарността в очите на хората, които ме познават от невръстно дете. Някои от тях са дори мои далечни роднини. Но не това ги прави близки до сърцето ми.

Самите те трудно повярваха, че ще се открие аптека в родното им село. Част от тях почти не са го напускали през годините - отгледали са тук децата си и са погребали повечето си роднини на същото място. Кръговратът на живота. Според тях това щеше да е магазинче, в което има всичко друго, както и някакви основни лекарства. Но не това беше идеята ми! Аз разбирам само от бизнеса, наречен фармация. Затова не съм имала и колебания с какво да се занимавам. И сякаш за околните беше по-странно да свикнат с новото ми поприще. Реално аз не правех нищо по-различно от това да ги консултирам и да им продавам лекарства. Но чувството беше по-различно, още от първия ден на моята първа собствена аптека.

Още си спомням и първия си клиент – баба Мария. Познавам я от дете. Тя влезе усмихната, както винаги, за да купи лекарства за хроничното си заболяване. Никога досега не си бях говорила повече време с клиент. Тя ми разказа за внука си, който живее в Германия, показа ми снимки и на малката си правнучка, която все още не е идвала в селото. С другите баби и дядовци беше подобно, даже понякога сме си говорили повече за живота, отколкото за самото им лечение и за лекарствата, които трябва да получат. Но удовлетворението от всеки доволен клиент ме зареждаше през цялото време с нови сили и желание за още дълги години на това място.

Животът ми наистина се промени. И не защото всяка сутрин през зимата се налагаше да ставам час по-рано, за да изрина снега пред къщата, за да стигна до дървата за огрев. По-скоро промених начина си на мислене. Не считам, че помагам на другите. Усещането е, че помагам на едно почти забравено през последните години малко село в планината да се "разбуди". Не само защото за постоянните му жители вече има бърз и лесен достъп до лекарства, а и защото те повярваха, че около тях има място за млад човек. Който не просто да идва през почивните дни на гости, а да работи и да живее там.

До селото ми оставаха около 2 километра и побързах да стигна навреме. Бях обещала на баба Пенка лекарството й. Дори за малкото забавяне бих й го занесла до дома, както неведнъж се е случвало да правя. Защото така прави човек с приятелите си! А възрастните хора, които вече са и мои съселяни, са моите нови, верни приятели! И те са най-голямата ми мотивация да се върна обратно! И да не си тръгвам оттам.

Източник: Dnevnik.bg
петък 24 ноември 2017 - 09:10:55
Винаги обсъждайте възможните нежелани реакции с пациентите, когато им отпускате лекарства. Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн:
www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Отиди на страница  1 2 3 ... 297 298 299

Категории новини