Категория: BG Медии [Български Интернет медии] (2)

подреди по Подредба
Категория: BG Медии (2)
Български Интернет медии
Посещения:
Вестник "Шуменски Показател"
Представлява нов частен регионален седмичник с името „Шуменски Показател”. В главата на вестника е посочено, че това е вестник за бизнес, култура и политика. Фактът, че той се появява на пазара всяка събота предполага, че е вестник за свободното време на активно работещия човек в края на седмицата.
106
ШУМ. BG
ШУМ издава намеренията ни да "вдигнем шум до бога" всякога, когато някой дръзне да прекрачва моралните и правни норми на нашето общОжитие.
565