ИМАТЕ ДУМАТА - РФК ГАБРОВО


от Маг. фарм. Евдокия Кунева Разпечатай Публикация {PDF=Създаване на pdf файл за Публикация^plugin:content.41}
в Списание "СТИНГ"
Коментари: 1

Интервю с председателката на Габровската регионална колегия - Евдокия Кунева

Г-жо Кунева, от колко време работите като магистър-фармацевт?
Много ми е трудно да отделя жизнения си път от професионалния. Привидната тишина и спокойствие са ме привличали още от младежките ми години. Чистотата и красотата, редът в аптеката са вдъхвали в мен респект към труда на хилядите колеги, работещи в тези 'храмове' на здравето и затова през 1966 година пристъпих с голямо желание прага на Аптека 2 - Габрово, където работих като рецептар - контрольор и дефектар в продължение на осем години. От 1974 до 1979 година бях фармацевт - информатор, а от 1979 до 2000 г. - управител на Аптечен склад в Аптечно - Габрово. На 01.05.2000 г. открих своя аптека, в която работя до момента. Тези 40 години, преминали в аптечния бизнес, ми дават право да отъждествя жизнения си път с професионалния. Днес аз не мога да си представя, че сутрин няма да вляза в аптеката, да усетя познатия мирис на лекарства и билки, да се срещна с болката на хората...

От кога председателствате Регионална фармацевтична колегия - Габрово?
Повече от 10 години съм на тази длъжност. Отначало всички колеги членуваха в нея, но сякаш мястото и
ролята на Съюза не се усещаше. Съществуването на ДАО - София запълваше тази ниша. Обединението осъществяваше координацията, решаваше проблемите на съсловието, уреждаше ги законово. Днес тази роля се пада на Съюза на фармацевтите в България. Той единствен застава в защита на нашите интереси. Виждайки това много колеги отново се връщат в редиците му, стават членове на колегията. Лошото е, че съществуването на СфБ не е обвързано със закон. Приемането на Закона за съсловната организация, което всички ние чакаме с голямо нетърпение, ще им даде заслуженото място в системата на здравеопазването, тоест ние ще бъдем страна при подписването на Националния рамков договор. По този начин ще можем да решим редица проблеми
при работа с НЗОК. Независимо, че ние в Габрово нямаме проблеми с Регионалната здравно-осигурителна каса, че 'нашата' каса е склонна на диалог с колегията, ние не можем да решим редица въпроси, по които е взето становище на национално ниво с подписването на клаузите от НЗОК.

Как виждате колегията ни в бъдеще?
Ако СфБ стане легитимен и всички фармацевти се обединят само в един съюз, ако само членове на съюза имат право да упражняват професията и ако цените станат фиксирани, няма да съществува нелоялната конкуренция на веригата 'Марешки' например, която в скоро време ще стъпи и в Габробо. Тогава ще спре и така нареченият 'Аптечен туризъм'. Само в този случай професионализмът на колегите ще определя броя на пациентите в аптеката. Наричам посетителите в аптеката пациенти, тъй като и днес не мога да приема, че фармацевтът може да се нарече 'Едноличен търговец' и болните - клиенти.

Какво Ви е мнението за налагания ни от институциите и пресата негативен имидж?
Ние фармацевтите упражняваме един високо интелектуален труд в областта на здравеопазването и напук на това, че проф. Гайдарски на 7 април поздрави работещите в здравеопазването 'лекари.медицински сестри и санитари', хората все по-често търсят помощ от 'забравените, онеправдани фармацевти'. Само един добър професионалист, който поддържа своята квалификация в крак с времето може да отговори на тези потребности. Именно затова аз горещо приветствам инициативата за провеждането на срещи от типа на 'Lege Artis', 'Магистър +' и др. Само добрата подготовка, добрата аптечна практика и добрите фармацевтични грижи ще върнат имиджа на съсловието, така открито подронвано напоследък от медиите. Едва ли някой днес се сеща, че първите лечители са били 8 аптеките, че без лекарствата и снабдяването с тях не може да бъде осъществена никаква здравна програма - била тя за лечение или профилактика.

Какво е Вашето мнение за новостите в аптечния бизнес?
Съвременната аптека не е аптеката от древността. С всеки изминат ден в нея навлиза софтуер под формата на най-различни програми, които улесняват значително работата ни по планиране и отчитане на доставките, в комуникацията, в ползването на постиженията на фармацевтичната наука. Уважаеми колеги, имам удоволствието да Ви съобщя, че благодарение на нашия колега Антон Краев вече имаме портален интернет сайт, в който са регистрирани над 100 фармацевта и други специалисти, работещи в системата. Сайтът ще ни даде възможност за публикуване на новини, статии, лични съобщения, малки обяви, публични и закрити дискусии по важни за нас теми.

Как би изглеждала идеалната аптека?
Днес всяка аптека трябва да се стреми да отговори на предизвикателствата, които ще ни предложи членството в Европейския съюз - добра аптечна практика, подходящо обзавеждане с кът за посетители, разполагащ с подходящи информационни материали, при възможност кът за консултации и не на последно място компетентни специалисти, знаещи и можещи. Ние сме длъжни да отговорим на постоянно повишаващата се здравна култура на нашите пациенти. За да имаме авторитет пред тях и тяхното уважение ние трябва да спечелим доверието и сигурността, че нашите съвети са най-добрите, оптимални за подобряване на техния здравен статус. Само добре подготвени специалисти ще могат да препоръчат по-широка гама лекарства. Ето защо аз мисля, че списъкът на лекарства отпускащи се без рецепта трябва да бъде разширен.

Вашето мнение за проектозакона за ЕТ ?
фармацевтът-управител трябва да бъде собственик на аптеката. Това ще му осигури самостоятелност и независимост, възможност правилно да планира и управлява ресурсите на аптеката, ще го мотивира да даде всичко от себе си за повишаване на квалификацията, която има за по-добро обслужване. Именно това прави абсолютно необходимо да бъде приет 'Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина' при запазване на текста 'право да открива аптека да има само магистър-фармацевт, а не всяко физическо и юридическо лице' - на принципа 'Един фармацевт - една аптека'. В подкрепа на това становище, ние (местната колегия) изпратихме декларация, подкрепена с подписите на всички членове на колегията до Министерството на Здравеопазването, до Съюза на фармацевтите в България, до Комисията по здравеопазването. Ние, фармацевтите от РфК-Габрово, не само се надяваме, но и вярваме, че гласът ни ще бъде чут, че ще бъде приет един закон, който ще уреди многобройните нерешени проблеми в аптечния бизнес.

Кой е най-желаният закон за българските фармацевти?
С нетърпение очакваме и гласуването на Закона за съсловната организация, призвана да обедини всички фармацевти в България. Само ако бъдем единни ще бъдем силни! Само тогава нашият глас в защита на професионалните ни интереси ще бъде чут! Защото само един здрав и легитимен Съюз ще може да координира изпълнението на професионалните задължения на фармацевтите, да контролира спазването на 'Етичния кодекс на фармацевта'.

Магистър фармацевт Евдокия Кунева
Председател на РФК-Габрово


Списание №30 Юни 2006

Коментари

ИМАТЕ ДУМАТА - РФК ГАБРОВО AM 26 юли : 12:32 Отговори на това
Коментари: 29

Регистриран на: 24 юли : 15:23
колега Кунева за съжаление Марешки е на път да стъпи и в Габрово.Гледах документите за преместване на адрес са и не се изисква становище.Има малка забележка но това само ще го спре за малко.Съжалявам.Това е закона и друго за момента не може да се направи а бих искала да можеше.Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация