ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАЦИЯ - Фармация от Малта


от Маг. фармацевт Асена Стоименова
в Списание "СТИНГ"

Малтийският орден: пионер 6 медицината и фармацията

Малтийският орден е най-стария орден в християнския свят и е основан, през далечната 1048 година, за да се грижи за бедните, болните и беззащитни поклонници в Светите земи. С раждането на кръстоносните походи, ролята на ордена се променя значително и монасите на ордена се превръщат във воини, защитници на християнството. Наред с крепостите обаче, монасите построяват и множество болници през време на техните стран-ствания в Свещената земя, в Родос и Малта.
С 300 легла, операционни зали, отделения за заразноболните и за оздравяващите болницата в Малта била смятана за най-модерната и най-добре организираната 6 края на XVIII век. Орденът има заслуга и за отварянето на първите истински училища по медицина. През 1676 великият магистър Никола Котоне създава "Училище по анатомия, хирургия и фармация" към болницата в Малта.
По онова врече, продължителността на обучението по фармация е била 2 години, а по медицина – десет години. Телата на умрелите в болницата били аутопсирани (практика, забранена от църквата по онова време), в присъствието на ръководителя на курса по анатомия и неговите студенти. Малтийските хирурзи били прочути с операциите на катаракта.
Монасите обработвали ботанически градини, което им позволявало да изпитват различни видове лековити билки. Рицар Гаспар дьо Перн, приет в ордена през 1650, създава "мехлема на кавалера", панацея срещу колики, подагра, болки в зъбите, болки в стомаха, хемороиди, язви, рак и различни видове обриви. Успехът на този лек кара Луи XIV да предостави пожизнена рента на изобретателя му в замяна на тайната на неговата формула, която става публично достояние.
Днес, в Малта все още има аптеки, които изпълняват "мехлема на кавалера" по рецепта...
В Малта има 628 регистрирани фармацевти, от които 271 са мъже (43%) и 357 са жени (57%). 69% от фармацевтите са на възраст под 45 години.
38% от фармацевтите практикуват в аптеки от открит тип, 16% - в болници и правителствени здравни центрове, 10% са медицински търговски представители на фармацевтични производители, 15% са пенсионирани или не упражняват професията си, 8% са изпълняват управленски функции, а останалите работят в университета, аналитичния сектор или практикуват в други държави.

Малтийските аптеки...
Надценката на търговец на едро е 15% от CIF цената на лекарствата, а надценката на търговците на дребно е 20%.
В Малта има около 203 аптеки, една аптека обслужва средно около 2000 души.
Проучване, направено сред 912 клиенти на малтийските аптеки, показва, че в 70,8% от малтийците посещават аптека поне веднъж месечно. 31% от клиентите посочват, като причина за тяхното посещение закупуването на лекарства по лекарско предписание, а 23% са закупили ОТС продукти. При избора на лекарства без лекарско предписание проучването показва, че фармацевтите могат да повлияят върху избора на жените, в по-голяма степен от този на мъжете, потърсили съвет от anтекаря. 62,8 % от участниците 6 проучването са лоялни към една аптека, а лоялността нараства с увеличаване на възрастта.

Обучението по фармация...
фармация се изучава в Университета на Малта, факултет по медицина и хирургия. Департамент по фармация. Продължителността на обучението е 5 години.

През 2005 година, в Малта, на годишната среща на Европейската Асоциация на факултетите по фармация (EAFP) делегати от 68 училища по фармация и фармацевтични институции от 29 държави, приемат позиция, известна като Декларацията от Малта, целяща хармонизация на европейското фармацевтично образование и сътрудничество между фармацевтичните факултети в Европа. EAFP препоръчва минимум петгодишна продължителност на обучението по фармация, осигуряващо знания в областта на фармацевтичната химия и производство на лекарства, фармакологията, както и в практическа насока: следване на добрите практики при отпускане на лекарства, преценка на лекарствената информация и разработването на програми за групи пациенти, изискващи специално лечение. Малта се присъедини към ЕС през май 2004 година, заедно с още 9 държави. Малта се договори за преходен период по отношение на въвеждането на европейските изисквания за разрешаване на лекарства за употреба. Този период изтича на 1 януари 2007 година и е необходим, за да може страната да се подготви за подновяване на разрешенията за употреба според изискванията на ЕС. Във връзка с новите изисквания към разрешаването на лекарствата за употреба, производството и търговията им на едро, цените на много лекарства се увеличиха с около 30%. Увеличението бе инициирано от производителите и вносителите (69 на брой в Малта), като отговор на изискванията за лекарственото досие, разходи за преводи, допълнителен персонал и разходи за въвеждане на GMP стандартите в области като транспорт на лекарства, опаковане, поставяне на етикети/печати с номера на разрешението за употреба върху опаковката и др. (до скоро в Малта нямаше система за разрешаване на лекарства за употреба на местно ниво-лекарствата се одобряваха за продажба въз основа на издадени разрешения за употреба в други държави и при спазване изискванията на сертификатната схема на СЗО при международната търговия с лекарства). В отговор на увеличението на цените, правителството започна проверка, за да установи дали законодателните промени оправдават увеличението.
Съгласно европейското лекарствено право, лекарствата се облагат с ДДС, който е значително редуциран в сравнение с ДДС на другите видове стоки. По време на предпри-съединителните преговори, Малта поиска изключение от това правило (по подобие на Великобритания и Ирландия). В резултат бе постигнато споразумение между ЕС и Малта, по силата на което, лекарствата в Малта няма да се облагат с ДДС до 1 януари 2010 година. Нещо повече, в присъединителния договор, е отбелязано, че Малта ще въведе ДДС върху лекарствата след 1 януари 2010 година, само при условие, че всички държави-членки на ЕС вече са го въвели. В случай, че бъде наложен ДДС върху лекарствата (минималните 5%), малтийското правителство се ангажира да разработи механизъм за индексиране на доходите, така че поскъпването на лекарствата да не се отрази на ежедневните разходи. Друг любопитен факт за Малта - хранителните продукти също не се облагат с ДДС, в контраст с европейската практика. ДДС за всички останали стоки (без лекарства и храна) в Малта е 1 5%.

Маг. фармацевт Асена Стоименова

Използвана литература:
1. Сп. Паралели, брой 06 06-12. 02. 2003
2. Malta Declaration, http://www. vub. ас. be/MICH/eafp/eafp/main/maltadeclaration. htm
3. http://www. mic. org. mt/EUINFO/sector/ sections/fse_pharmacists. htm
4. European observatory on healthcare systems. Healthcare systems in transition -Malta, 1999


Списание №27 март 2006