ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАЦИЯ - Фармация от Унгария


от Маг. фарм. Асена Стоименова
в Списание "СТИНГ"

Унгарският фармацевтичен пазар е един от най-добре развитите пазари в централна Европа. Страната има традиции в производството на лекарства и сравнително голямо потребление на лекарства на глава от населението (90% от потреблението на лекарства в Холандия).
Първият унгарски производител на лекарства отваря врати през 1867 година. По това време, предприятия от такъв род Европа е имала само в Лондон, Париж, Милано и Брюксел. Към края на 30-те години на миналия век в Унгария е имало 36 производителя на лекарства.
Местното производство е ориентирано предимно към генерични лекарства, но през последните десет години, унгарските изследователи са разработили и внедрили 20 нови молекули.
Ценообразуване на лекарствата…
Ценообразуването на лекарства в Унгария е свободно. Производителите сами избират каква цена да предложат. Надценките за търговец на едро и дребно са определени от Министерство на здравеопазването като пределни стойности, За лекарствата, които се реимбурсират, цената се договаря с експертите от министерствата на здравеопазването и финансите.
Средната надценка за търговец на едро е 6%, а за аптеки 17.8%.
Обучението по фармация...
В Унгария фармация се изучава в два университета Semmelweis University в Будапеща и университета в Szeged.
По-значителните местни производители бяха приватизирани в периода 1991-1996 година. Лидер на пазара е Richter Gedeon Rt. Почти половината от унгарското производство на лекарства се изнася.
90% от търговията на едро с лекарства се контролира от 5 частни и една държавна компании, Общо в Унгария има само 20 търговци на едро с лекарства,
49.55 % от лекарствения пазар в Унгария е генеричен (по данни от2004 година, в брой опаковки),
Годишният ръст на пазара е 12% (HEALTH Pharma Prognosis for Central and Eastern European countries).
Продължителността на обучението по фармация е 5 години, Унгарската диплома се признава във всички държави-членки на ЕС без ограничения и допълнителни изпити. Интересно е, че приемните изпити се провеждат не само в Унгария, но и в няколко града в Европа, Израел, Северна Америка, Азия и Африка.
От 1986 година, в Szeged фармация се изучава и на английски език. Програмата е идентична с тази на унгарските студенти по фармация. В Будапеща също се изучава фармация на английски, но таксите са значително по-големи от тези в Szeged.
В Унгария има 7400 магистър фармацевти и 1500 помощник-фармацевти.
Унгарската аптека...
В десетмилионна Унгария има 2024аптеки. До 2004 година, лекарствата се продават само в аптеките. От две години започна известна либерализация на пазара и някои ОТС лекарства експериментално се продават в супермаркетите и бензиностанциите (предимно болкоуспокояващи и температуропонижаващи лекарства).
Обичайното работно време на аптеките е от 08.00 до 18.00 часа. Някои аптеки работят и през уикендите, а всички разполагат с информация, изложена на видно място, за най-близката дежурна аптека,
Аптеките са частни и съгласно законодателството, поне 51% трябва да са собственост на магистър фармацевт. Сдружения на фармацевти не са разрешени.
В Унгария важи правилото: 5 000 души - аптека. В големите градове, разстоянието между аптеките трябва да бъде не по-малко от 250 метра, а в по-малките градове поне 300 метра. Продажбата на лекарства по интернет не е разрешена,
Фармацевтични грижи...
В Унгария успешно функционират програми "попитай за своите лекарства" и програми за лекарствени взаимодействия, които се предлагат от всички аптеки. Фармацевтичните грижи не се заплащат като допълнителна услуга от пациентите, а фармацевтите не получават допълнително заплащане от здравноосигурителните фондове за програмите. През 2004 година унгарската програма за фармацевтични грижи за пациенти с диабет тип 2 спечели наградата на EuroPharm за най-добра практика (EuroPharm е европейски форум на фармацевтичните асоциации и регионалния офис на СЗО за Европа), Програмата е изработена от екип от един от фармацевтичните факултети и е подкрепена от съсловната организация на унгарските фармацевти. През 2005 година програмата стартира в 50аптеки.

Маг. фарм. Асена Стоименова

Използвана литература:
I.Hungary Pharmaceutical Country Intelligence Report,
-линк-
2.Pharmacy practice in the EU applicant countries, Summary
document based on responses to the questionnaire prepared for the
PGEU 2nd RoundTable meeting, Ljubljana, Slovenia, 14-16 April 2002
3.The Expected Effects of the EU Accession on the Pharmaceutical
industry in Hungary, Peter Tordai, International Center for Economic
Growth, European Center


Списание №25 януари 2006