ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАЦИЯ - Фармация от Белгия


от Маг. фарм. Асена Стоименова
в Списание "СТИНГ"

В Белгия се произвеждат едни от най-вкусните шоколади в света, но едва ли мнозина знаят, че производството на шоколадови изкушения започва през далечната 1857 година, когато Jean Neuhaus открива аптека в Брюксел, в която заедно с лекарствата предлага на клиентите си и натурален шоколад. Белгийският фармацевтичен пазар е оценен на 3.2 милиарда щатски долара за 2003 година, като 24.1% от неговата стойност се формира от лекарства за сърдечносъдови заболявания.
15 търговци на едро с лекарства доставят до аптеките лекарства и консумативи за 10 милионното население на Белгия (през 1990 година търгвците на едро са 30). Два от дистрибуторите, Alpha Repartition и Aprophar, след обединението си формират 20% от пазара на лекарствата по цени на едро. Новото обединение е всъщност филиал на френския дистрибутор Groupe CERP Lorraine.
5 дистрибутора формират 75% от пазара. Конкуренцията между търговците на едро е силна и намира израз в обслужването на аптеките. Броят на курсовете до една аптека е обикновено 3-4, докато за сравнение в Холандия е 1, а във Франция 2.
Търговците на едро в Белгия са не само доставчици на лекарства за аптеките, но и финансови съветници, кредитори, консултанти по маркетинг и аптечно обзавеждане, накратко - надежден и необходим партньор на фармацевтите.
Аптеките в Белгия....
В Белгия има 5269 аптеки, които имат монопол върху отпускането на лекарства. ОТС продукти се предлагат и в супермаркетите.
Откриването на нови аптеки е стриктно регулирано от 1973 година насам.
Работното време на аптеките е от 9.00 до 18.00 часа, а през събота и неделя от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30.
Във всяко населено място, квартал или по-голям град има поне по една денонощна аптека (la pharmacie de garde)
Употребяваните в Белгия лекарства са много и са скъпи. Там пациентите очакват своята рецепта след всяко посещение при лекар. Разходите за лекарства на глава от населението са едни от най-високите в Европа (581 USD за 2005 година).
Генеричните лекарства са само с 15-20% по-евтини от оригиналните продукти.
През 1996 година в Белгия стартира проекта Pharmanet информационен масив, съдържащ имената на лекарите, предписаните от тях лекарства и отпуснатите в аптеките лекарства, които са заплащат от здравноосигурителните фондове. От 1994 година на всички рецепти има бар код, което позволява навиците на предписване да бъдат документирани и анализирани, Целта на Pharmanet е да препоръча на лекарите най-ефективните схеми на предписване, както и да коригира погрешните практики. Електронната търговия с лекарства е разрешена, но само при продажби от производител към търговец на едро и аптека.
Рекламирането на лекарствата е строго регулирано. Медицински представители на фармацевтични фирми не могат да посещават един лекар повече от два пъти годишно.
Обучението по фармация...
В Белгия фармация се изучава в 7 университета и института. През последните години фармацевтичните грижи и добрата аптечна практика са широко застъпени в учебната програма на бъдещите фармацевти. След завършването на следването, фармацевтите продължават да учат непрекъснато и събират кредит-точки, по система, подобна на тази у нас.
Ценообразуване на лекарства...
Цените на лекарствата в Белгия са по-ниски от средните за Европа цени.
Министерството на икономиката определя пределни цени на лекарствата. Пределните цени се определят в съответствие с препоръките на министъра на здравеопазването, съобразени с иновативността на продукта, фармакотерапевтичната група и съществуващата медицинска практика и терапевтични нужди.
Надценката на търговеца на едро е 5,35%,

Маг. фарм. Асена Стоименова

Използвана литература:
1,Pricing and reimbursement of pharmaceuticals in Belgium, Annemans L, Crott R, De
Clercq H, Huybrechts M, Peys F, Robays H, Steens I, Vanschoubroek K, Winderickx R,
Pharmacoeconomics, 1997Mar;11(3):203-9.
2.Pharmaceutical regulation in Europe, Panos Kanavos


Списание №24 декември 2005