PrintIdea.BG - Създай фото книга онлайн

Форуми

e-Club Pharmacist :: Форуми :: НОРМАТИВНА УРЕДБА :: ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Законопроект за изменение и допълнение на ЗЛПХМ
Отиди на страница  1 2
Редактори:admin, Краев, tehna, аdmin, SharkyDog, XuTkO, veskoto
Автор Отговор
XuTkO
пн 23.07.2012, 18:28
Да живей !
Регистриран потребител #593
Регистриран: пт 19.01.2007, 01:00
съобщения: 1325
Къде е този проект на ЗЛПХМ, че в сайта на МЗ виждам друг ?!
Най-отгоре
Анонимен
пн 23.07.2012, 19:44
Гост
-линк-
Най-отгоре
XuTkO
пн 23.07.2012, 19:54
Да живей !
Регистриран потребител #593
Регистриран: пт 19.01.2007, 01:00
съобщения: 1325
Благодаря
Най-отгоре
Анонимен
вт 24.07.2012, 09:24
Гост
А защо нашето тъй наречено ,,ръководство'' спи?Ако този законопрект бъде приет,тогава какъв ще е вече смисълът от закона за съсловнота организиция?Миро затова ли го избрахме,за да допусне този позор и унищожението на професията ни?Питам се дали все пак се чувства поне мъничко неудобно от факта,че получава немалка заплата,която идва от нашия членски внос!
Най-отгоре
milenov
вт 24.07.2012, 19:14
milenov
Регистриран потребител #3600
Регистриран: чт 24.03.2011, 16:41
съобщения: 65
Така, да погледнем какво се е случило на 18 юли в Народното събрание в зала 130
-линк-
Най-отгоре
milenov
вт 24.07.2012, 19:18
milenov
Регистриран потребител #3600
Регистриран: чт 24.03.2011, 16:41
съобщения: 65
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви! Кой от Фармацевтичния съюз ще вземе отношение! Ако обичате, предполагам, че ще изкажете едно и също становище, но едновременно вдигате ръка. Различни становища от страна на Фармацевтичния съюз?
АДЕЛИНА ЛЮБЕНОВА: По различни точки. Ако ми позволите?
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Ще Ви помоля все пак да се концентрирате и да се опитате да направите кратко изложение по различните точки. Обсъждаме на първо четене законопроекта, така че не изпадаме в детайли по точки. Заповядайте, госпожо Любенова.
АДЕЛИНА ЛЮБЕНОВА: Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо министър! Имам следното питане към вас. Какво налага изменението на глава девета, а именно търговията на едро с лекарствени продукти, посредничество в областта на лекарствените продукти? Как тълкувате посредничеството по смисъла на Търговския закон, защото ....
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Аз ще си позволя да Ви прекъсна. Дала съм Ви думата за становище по внесения законопроект от името на съсловната организация, не за въпроси. Имахте възможност в рамките на обсъждането на закона да се зададат конкретните въпроси. Изкажете Вие вашето становище, ако обичате.
АДЕЛИНА ЛЮБЕНОВА: Тоест, няма да ми отговорите на въпроса?
Най-отгоре
milenov
вт 24.07.2012, 19:20
milenov
Регистриран потребител #3600
Регистриран: чт 24.03.2011, 16:41
съобщения: 65
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря! Заповядайте, господин Ненчев, да изразите становище на Българския фармацевтичен съюз по отношение на законопроекта.
МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Благодаря, за което, госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители!
БФС отчете като навременно и в изпълнение на изискванията на правото на Европейския съюз транспонирането в закона на европейските директиви. Ние изцяло го подкрепяме. Това беше подкрепено между впрочем и на Висш съвет по фармация, както и наши представители участваха в работните групи.
В нас буди недоумение обаче, нещо което изобщо не е обсъждано като изменение на закона, а именно разширяване правомощията на помощник -фармацевтите и това не е обсъждано нито на работна група, нито на Висш съвет по фармация. И някак си е вкарано след всички тези разглеждания по незнаен за мен начин.
Ние също сме предложили и една концепция за подобряване на качеството на обслужването на населението в малките населени места. Също сме „против”, всички това е описано, разбира се в нашето становище да са еднакви глобите на фалшифицирани лекарства за завод, търговец на едро, търговец на дребно. Имаме и предложение относно правомощията на Комисията по прозрачност да и се допълни правото да изисква всякаква информация относно дейността на Националния съвет по цени и реимбурсиране.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Приключихте ли?
МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Не, що довърша. И съответно, имаме и предложение относно лекарствените продукти, които се отпускат в дрогерии, отново да преминат на режим по списък, определен от министъра на здравеопазването и при откриване на аптека в малко населено място, под 10 000 жители, съответно, ако има открита дрогерия тя да бъде закрита.
Благодаря ви!
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви, господин Ненчев! Заповядайте, госпожо министър!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо председател!
По време на публичното обсъждане на законопроекта постъпиха предложения от помощник- фармацевтите. Ние сме ги включили, те са същите предложения и същите текстове, които миналата година бяха обсъждани при промяна на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и за които тогава се постигна консенсус, включително и положително становище от Българския лекарски съюз.
Благодаря!
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря!
МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Съжалявам, че ще взема думата, но ...

ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Ама не съм Ви я дала думата. Моля Ви се.

МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Ок, но няма публично становище е най-мекият израз.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Добре, благодаря. Има ли желания за други становища по внесения законопроект? Заповядайте.
ДИМИТРИНКА КОСТОВА: Уважаема госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър!
Подкрепяме така разписания текст на законопроекта, като отново подчертаваме, че това е ...
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Бихте ли се представили за стенограмата?
ДИМИТРИНКА КОСТОВА: Димитринка Костова, председател на бакалавър- фармацевтите в България. Извинете, че не се представих.
По този начин ще изравним функциите на колегите, които работят в дрогерии и изпълняват без присъствието на магистър- фармацевт така наречените „отиси продукти”. Освен това, в дрогериите, такива продукти ги продават и други немедицински специалисти. Така че, време е законодателно да изравним правомощията на колегите, работещи в дрогерии и аптеки.
Благодаря ви за вниманието!
ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря! Други желаещи за становища? Не виждам. Давам думата на народните представители за изказвания по законопроекта. Заповядайте, доктор Сахлим.

[ Редактирано вт 24.07.2012, 19:21 ]
Най-отгоре
Т. Йотов
вт 04.09.2012, 06:03
Регистриран потребител #12
Регистриран: нд 29.01.2006, 19:20
съобщения: 560
Д.В. брой 68 страница 10/04 09 2012


Постановление № 196 от 28 август 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране, приета с Постановление № 340 на Министерския съвет от 2011 г.
Най-отгоре
Отиди на страница  1 2  

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System